icon-familierecht

Familierecht

Familierecht

Het familierecht omvat alle juridische aspecten verbonden aan ondermeer samenleven, huwelijk, kinderen, familie, erven, het afwikkelen van nalatenschappen, schenken, het overbrengen van vermogen naar de volgende generatie/familie. Als notariskantoor zijn wij vanouds specialist op dit gebied.

Wilt u meer weten over onze diensten binnen de familiepraktijk?