icon_onroerendgoed_blauw

Onroerend goed

Tips van uw Notaris

Hogere inschrijving houdt kort gezegd in dat de zekerheid die u in de hypotheekakte geeft, hoger is dan het bedrag dat u nu leent. In de toekomst kunt u dan bij dezelfde bank zonder een nieuwe (tweede) hypotheekakte geld bijlenen. Bespreek deze hogere inschrijving bij het afsluiten van uw nieuwe financiering. Dat bespaart u notariskosten in de toekomst uit!

Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo!
Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van woningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van de woning. Het zegt iets over de mate van isolatie van de vloer, de muren, ramen en het dak en hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water en ventilatie zijn. Het energielabel is bedoeld om mensen te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen voor hun woning.

Want hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de energierekening kan uitvallen. Bovendien hebben sommige huizenkopers meer geld over voor een energiezuinige woning. Daarnaast is het comfortabeler en gezonder wonen in een energiezuinige woning. Uiteraard mits u daarbij een goede ventilatie niet uit het oog verliest. Ook levert een energiezuinige woning een positieve bijdrage aan het milieu.
Het energielabel voor woningen is te vergelijken met het energielabel voor auto’s en witgoed en ziet er vrijwel hetzelfde uit. Het aantal klasses loopt van A t/m G, A staat voor zeer energiezuinig (groen) en G staat voor zeer energie-onzuinig (rood). Energielabels worden afgegeven door gecertificeerde adviseurs, een overzicht hiervan vindt u op de website van de Rijksoverheid. Op de site  staat ook alle relevante informatie over het energielabel.

Met ingang van 1 januari 2023 bedragen de tarieven 0%, 2% en 10,4%. Laat u zich vooraf goed voorlichten omtrent het tarief alvorens u een onroerend goed koopt of verkoopt.

Veelgestelde vragen

Ja. U dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning).

Wettelijk is het zo geregeld dat u voor het afsluiten van een hypotheek altijd op het notariskantoor de akte moet ondertekenen. Bij aankoop van uw woning, waarbij u de aankoop financiert met een hypotheek, moet u dus bij de ondertekening aanwezig zijn. Kunt u niet aanwezig zijn, dan moet u in een notariele akte (ons kantoor) volmacht geven om voor u de hypotheekakte (en, bij aankoop van uw woning, de leveringsakte) te tekenen. Als u uw woning verkoopt, kunt u met een volmacht aan ons kantoor volstaan. De handtekening op uw volmacht moet echter zijn gelegaliseerd (d.w.z. een notaris dient schriftelijk te verklaren dat de handtekening uw handtekening is). Wij adviseren u dan met een geldig legitimatiebewijs langs te komen om de volmacht hier op kantoor te tekenen. Hiervoor kunt u tijdens kantooruren langskomen en hoeft u dus geen afspraak te maken. Neem van tevoren wel even met ons contact op om te laten weten dat u een volmacht wenst, zodat we die voor u kunnen opstellen. Voor het opstellen van een volmacht zijn echter wel altijd kosten verbonden.

In ieder geval krijgt u van ons binnen enkele dagen nadat wij de door u ondertekende koopovereenkomst hebben ontvangen, het ontwerp van de akte van levering waarbij de eigendom van de woning wordt overgedragen.
Wat betreft het ontwerp van de hypotheekakte en de nota van afrekening (het financiële overzicht van de via ons kantoor lopende betalingen), het volgende. Als notariskantoor zijn wij de laatste schakel in de procedure voor uw aankoop of (her)financiering. Dat houdt met name in, dat wij onze stukken pas definitief kunnen opstellen (en aan u verzenden), zodra alle instructies compleet bij ons zijn aangeleverd door alle betrokken geldverstrekkende instellingen (banken e.a.). Veelal ontvangen wij deze instructies pas enkele dagen voordat u bij ons komt tekenen! Regelmatig zelfs op de dag zelf! Wij begrijpen heel goed dat in uw beleving alles al (vaak vele maanden geleden) is geregeld en dat u niet kunt begrijpen dat de stukken niet eerder aan u worden verzonden.Wij doen al het mogelijke (en soms het onmogelijke)!

Het door u te betalen bedrag dient wettelijk op het moment van het passeren van de akte op een van onze bankrekeningen te staan. Is dit bedrag niet op een van deze rekeningen zichtbaar op het moment waarop de akte getekend moet worden, dan mogen wij de akte niet ondertekenen (hetgeen betekent dat de ondertekening moet worden uitgesteld, vaak resulterend in extra kosten voor de partij die niet tijdig heeft betaald). Zorgt u dus dat u tijdig betaalt! De wijzen waarop u kunt betalen zijn aangegeven bij de vraag “Hoe kan ik betalen?” onder deze Veelgestelde vragen.

Betalen kunt u door bankoverschrijving, contant of met uw pinpas. PER BANK:  (met spoed) overboeken op een van onze bankrekeningen (de rekeningnummers staan vermeld onderaan uw nota van afrekening/declaratie). CONTANT: het verschuldigde bedrag kunt u contant meenemen. Nota bene: voor contante betalingen hanteren wij de wettelijk toegestane limiet van maximaal euro 15.000,–. PINNEN: U kunt op ons kantoor ook pinnen (met een pinpas en derhalve niet met een creditcard). Pinnen is mogelijk tot uw persoonlijke limiet (per bank/kaart verschillend, doch veelal in beginsel tot euro 1.000,–; vraag na bij uw bank!).

Wilt u meer weten over onze diensten binnen onroerend goed?