icon_onroerendgoed_blauw

Onroerend goed

Hypotheek

Om een aankoop te financieren, wordt vaak tegelijkertijd een hypotheek afgesloten. Ook bij een verbouwing kunt u een hypotheek afsluiten. Daarnaast kunt u een nieuwe hypotheek aangaan als voor deze nieuwe hypotheek betere condities (bijvoorbeeld een lagere rente) kunnen worden overeengekomen dan voor uw ‘oude’ hypotheek. Davina & Partners houdt het traject vanaf het tekenen van de offerte tot en met het ondertekenen van de hypotheekakte nauwlettend voor u in de gaten. De financiering is dan op tijd geregeld en de eigendomsoverdracht of verbouwing loopt geen vertraging op.

Al in een vroeg stadium zoeken wij contact met uw bank of adviseur. Daarbij zien wij erop toe, dat de tussen u en de bank gemaakte afspraken over bijvoorbeeld de betaling van rente en de wijze van aflossen op de juiste wijze in de hypotheekakte worden verwoord.

Wilt u meer weten over onze diensten binnen onroerend goed?