Search
Close this search box.
icon-familierecht

Familierecht

Overlijden & nalatenschap

Na een overlijden kunnen de erfgenamen in de regel niet beschikken over de erfenis zonder een verklaring van erfrecht. Wij geven die verklaring af en dragen ook zorg voor de verdere afwikkeling van de nalatenschap (erfbelasting en verdeling van de erfenis).

In uw testament kunt u ons kantoor aanwijzen als uitvoerder van uw testament. Dan weet u zeker dat uw wensen op een zorgvuldige wijze worden uitgevoerd.

Wilt u meer weten over onze diensten binnen de familiepraktijk?