icon_ondernemingsrecht_blauw

Ondernemingsrecht

Een nieuwe onderneming

Steeds meer mensen besluiten om ‘voor zichzelf’ te beginnen. Davina & Partners adviseert u graag over de voor u meest geschikte rechtsvorm van uw onderneming. Zo kan de BV-vorm uw persoonlijke financiële aansprakelijkheid belangrijk beperken.

Davina & Partners kan voor u het gehele traject van het oprichten van een BV verzorgen en begeleiden. Uiteraard kan in uw geval ook een andere rechtsvorm het meest passend zijn: een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of een maatschap.

Wij zoeken het graag samen met u uit.

Wilt u meer weten over onze diensten binnen het ondernemingsrecht?