icon_ondernemingsrecht_blauw

Ondernemingsrecht

Een stichting of vereniging

Voor oprichting van een nieuwe stichting/vereniging of aanpassing van de statuten of juridische structuur daarvan kunt u bij ons terecht.

Stichtingen en verenigingen zijn in beginsel bedoeld als rechtsvormen voor de realisatie van een bepaald doel. Een doel dat niet-commercieel is -gericht puur op het maken van winst- doch een maatschappelijk, sociaal, sportief of ander gemeenschappelijk streven belichaamt. Stichtingen onderscheiden zich van verenigingen in die zin dat stichtingen geen leden kennen en verenigingen wel. Stichtingen kunnen alleen worden opgericht bij een notariële akte. Verenigingen kunnen ook zonder notariële akte worden opgericht, zij het dat bij een niet-notariële vereniging (officieel een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid) de bestuurders persoonlijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vereniging.

Davina & Partners heeft vele cliënten met een organisatie in de vorm van een stichting/vereniging, werkzaam op het gebied van met name de gezondheidszorg, onderwijs en sportbeoefening. Wij adviseren u graag!

Wilt u meer weten over onze diensten binnen het ondernemingsrecht?