icon-familierecht

Familierecht

Vermogensplanning

De advisering inzake het op de fiscaal meest gunstige wijze overhevelen van vermogen naar de volgende generatie (of anderen), noemt men tegenwoordig ook wel ‘estate planning’. Door bijvoorbeeld het opstellen dan wel wijzigen van uw testament, het (op papier) schenken van vermogen aan uw kinderen/familie of het wijzigingen/opstellen van huwelijkse voorwaarden, kunt u, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, de successierechten aanzienlijk besparen.

Davina & Partners is zeer deskundig op dit terrein. Op uw verzoek kunnen wij, eventueel in overleg met uw andere adviseurs, een op maat gesneden plan van aanpak opstellen, waarbij voor u de besparing van erfbelasting  inzichtelijk wordt.

Davina & Partners is aangesloten bij de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat(EPN). De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) is een notariële specialistenvereniging. De leden zijn notarissen en kandidaat-notarissen die zich gespecialiseerd hebben in estate planning. De EPN notaris is de aangewezen persoon om u te ondersteunen bij het opstellen van uw estate plan en de uitvoering ervan. Hij of zij is onder andere deskundig op het gebied van erfrecht en huwelijksvermogensrecht, kent de fiscale consequenties, is onafhankelijk en heeft oog en gevoel voor het menselijke aspect.

Wilt u meer weten over onze diensten binnen de familiepraktijk?