icon_ondernemingsrecht_blauw

Ondernemingsrecht

Een bestaande onderneming

Binnen bestaande ondernemingen vragen vele zaken uw zorgvuldige aandacht. Denkt u bijvoorbeeld aan het omzetten van uw onderneming in een andere rechtsvorm (van een eenmanszaak naar een BV of anderszins), het regelen van uw opvolging (in combinatie met estate planning, zie Vermogensplanning) de overdracht en uitgifte van aandelen, een terugbetaling van kapitaal, een juridische fusie (of splitsing) en werknemersparticipaties. Aspecten als familie, continuïteit en fiscale gevolgen spelen daarbij een belangrijke rol.

Davina & Partners is u graag van dienst rond deze complexe materie en staat u met raad en daad terzijde.

Wilt u meer weten over onze diensten binnen het ondernemingsrecht?