icon-familierecht

Familierecht

Kinderen

Als u kinderen heeft of binnenkort verwacht, is het zeer verstandig om vast te leggen door wie de kinderen worden opgevoed als u onverhoopt mocht komen te overlijden. U kunt de zogeheten voogd uitsluitend benoemen bij notariële akte (testament of aparte akte). De voogdij eindigt zodra het kind 18 jaar is. Het is raadzaam om als opvolger van de voogd een zogeheten bewindvoerder te benoemen, die bij uw eerder overlijden het vermogen van het kind beheert tot een door u bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld tot wanneer uw kind 23 jaar is).

Wilt u meer weten over onze diensten binnen de familiepraktijk?