icon_ondernemingsrecht_blauw

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Onze ondernemingsrechtpraktijk richt zich op zowel MKB-ondernemers als op grotere (nationale en internationale) bedrijven en instellingen. Voor de laatstgenoemde categorie bedrijven begeleiden wij het notariële traject van ondermeer overname, reorganisatie, joint venture, fusies en participaties. Voor de MKB-ondernemer hebben wij hierna nog enkele onderdelen van onze dienstverlening toegelicht.

Voorts staan wij ook non-profit organisaties of instellingen deskundig bij inzake ondermeer vraagstukken omtrent de juiste juridische structuur en de opzet daarvan.

Wilt u meer weten over onze diensten binnen het ondernemingsrecht?