icon-familierecht

Familierecht

Testament

Het testament en de notaris zijn van oudsher onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het testament kan bijvoorbeeld inhouden een regeling ten behoeve van de langstlevende partner. Hierbij houdt de langstlevende het gehele vermogen in handen en krijgen de kinderen (of anderen) pas bij het overlijden van de langstlevende hun erfenis uitgekeerd.

Daarnaast bestaan er vele andere testamentsvormen. U kunt al uw persoonlijke wensen door ons laten vertalen in een juridisch waterdicht testament.

Bij het opstellen van een testament houden wij natuurlijk ook rekening met de vraag, op welke wijze het vermogen op de fiscaal meest gunstige wijze kan worden overgeheveld naar een volgende generatie (of anderen). In het kader van te besparen erfbelasting is het in alle gevallen van het grootste belang, dat u met ons contact opneemt om te bezien welke regeling voor u getroffen dient te worden (zie ook Vermogingsplanning).

Wilt u meer weten over onze diensten binnen de familiepraktijk?